Vertrouwenspersoon voor werkgevers

Ongewenst gedrag verpest de sfeer in uw bedrijf. En dat niet alleen, uw medewerkers kunnen er ziek van worden. Letterlijk. Bovendien bent u als werkgever wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Om beleid te maken voor psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten) kunt u mij als deskundig, extern vertrouwenspersoon inschakelen. We gaan samen aan de slag met de aanpak van ongewenst omgangsvormen volgens een cyclische benadering:

 1. Inventariseren

  Ongewenste omgangsvormen vormen altijd een risico. Als er een RI&E is, moeten ze als risico opgenomen worden. Samen inventariseren we ook de risicoverhogende factoren in uw bedrijf.
 2. Maatregelen vaststellen en implementeren

  • Gedragsregels voor gewenste omgangsvormen
  • Vertrouwenspersoon en werkwijze bekend maken
  • Voorlichting en instructie leidinggevenden
  • Voorlichting en onderricht alle medewerkers
  • Informele oplossingsrichtingen opnemen in beleid
  • Formeel traject met klachtenprocedure en sanctiebeleid
  • Afhankelijk van de geconstateerde risico’s aanvullend maatwerk, zoals training leidinggevenden of preventieve maatregelen
 3. Evalueren

  • Beleid
  • Jaarlijkse rapportage en check

Als vertrouwenspersoon sta ik naast uw personeel dat toch te maken krijgt met ongewenst gedrag. Uw medewerkers kunnen rechtstreeks en geheel vertrouwelijk contact met mij opnemen. In situaties van grensoverschrijdend gedrag is een veilige en objectieve omgeving belangrijk voor medewerkers om hun verhaal te doen. Het gaat vaak om gevoelige en ingewikkelde situaties met tegengestelde belangen. Angst en schaamte spelen een rol. Met de medewerker bekijk ik wat mogelijke oplossingsrichtingen voor de situatie zijn.