De aandacht voor (seksuele) grensoverschrijding is de afgelopen 20 jaar flink toegenomen. Onderzoeken in de jeugdzorg, in de rooms-katholieke kerken, op scholen en ook in de sport leverenden schokkende resultaten op. Slachtoffers van (seksuele) grensoverschrijding hebben daarvan ernstig te lijden. Het tast je zelfbeeld en je wereldbeeld aan. Wat mij het meest raakt, is dat maar een klein deel van de slachtoffers erover durft te praten. Schaamte, schuldgevoel en angst voor de gevolgen houden je gevangen. En dat is de reden dat ik actief wil zijn met preventie en voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. Al voorkom ik er maar 1!

Seksuele grensoverschrijding is een complexe problematiek. Daders hoor je er niet over. De samenleving kijkt er liever niet naar. Kinderen voelen aan, met of zonder bedreigingen, dat hierover niet gesproken mag worden. In mijn beleving is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken, de complexiteit ervan onder de aandacht brengen en uit de taboesfeer te halen. Met als resultaat meer openheid, weerbaarheid, bewustwording en veiligheid.

Ik geef lezingen, presentaties, workshops en inhoudelijke trainingen.