Als intern vertrouwenspersoon is het niet eenvoudig deze taak uit te voeren naast je andere werkzaamheden. Ook kunnen situaties je bijblijven of maak je je wellicht zorgen. Daarnaast kan het lastig zijn om, omdat je ook werknemer bent, ongevraagd advies te geven aan management en directie.

Soms kun je behoefte hebben om met iemand je ervaringen te bespreken, een casus door te nemen of heb je behoefte aan feedback. Het is fijn om even met iemand uit te kunnen zoeken wat je wel of juist niet kunt doen. Het kan ook zijn dat je de mogelijkheid wilt scheppen voor melders om naar een vertrouwenspersoon buiten de organisatie te gaan. Of dat je ruggesteun nodig hebt van een externe vertrouwenspersoon om het gesprek aan te gaan met management en directie.

De zekerheid dat je advies kunt inwinnen bij een collega als je dat wilt, ruggenspraak houden als je daar behoefte aan hebt, maakt jouw rol als vertrouwenspersoon nog waardevoller.

Heb je de behoefte om incidenteel of structureel samen te werken met een extern vertrouwenspersoon? Ik ga deze samenwerking graag met je aan.