Hoe kon je zo stom zijn??

In een nieuw onderzoek van IWF (Internet Watch Foundation) zijn verontrustende cijfers naar voren gekomen over grooming. Grooming is digitaal kinderlokken. Een volwassene legt contact met een kind en zet het aan tot het produceren van pornografische afbeeldingen en filmpjes. In een periode van ruim 3 maanden werden 2.082 gevallen van dit misbruik geregistreerd en onderzocht. In 69 % van de gevallen  betrof het meisjes tussen 11- 13 jaar, die zelf filmpjes maken vanuit een huiselijke omgeving. Conclusie van de onderzoekers is dat ze gedwongen en gechanteerd worden.

Het kan ieder meisje overkomen
Reacties als: “Ze trekken zelf hun kleren uit voor de webcam” en “Hoe stom kun je zijn?”of “Dat gebeurt hier niet.” raken mij diep. Ik pleit ervoor dat we dat in elk geval nooit meer zeggen tegen een slachtoffer. Of het überhaupt denken. Want dan hebben we geen oog voor wat er eigenlijk gebeurt. Ik wil hier benadrukken dat het zo’n meisje niet kwalijk te nemen is. Het kan ieder meisje op internet overkomen. Ze wordt bewust “uitgekozen” door de pleger. 

De pleger
De pleger is meestal een volwassen man, die er op uit is om een meisje in zijn macht te krijgen. Hij doet zich anders voor en pakt haar eerst in. Dat doet hij op subtiele wijze. Hij zoekt haar zwakke plek en dan begint zijn spel, zijn gemanipuleer. En welk pubermeisje hoort niet graag dat ze mooi is, dat ze lief is en dat er van haar gehouden wordt. Ze raakt verstrikt in zijn web. En toont zich naakt voor de webcam. Dan begint het pas echt. De pleger dreigt en chanteert en zet aan tot nog meer beeldmateriaal. En zie daar maar eens uit te komen. Dat is voor een volwassene al bijna niet te doen, laat staan voor een kind.

Het slachtoffer
Besef eens goed wat er gebeurt. Eerst is er een man, die zich leuker en jonger voordoet, die zich presenteert als een weldoener: “Oh, je bent zo mooi, je bent zo leuk, ik ben zo benieuwd hoe je eruit ziet. Wat ben je geweldig. Wat is het fijn om contact met je te hebben.” Dat gaat maar door. En dan verleidt hij je om je uit te kleden voor de webcam. En dat doe je omdat je je gevleid voelt. Omdat je verliefd en ingepalmd bent. En dan begint het. Dan heeft hij macht. Dan begint de chantage. De ellende! Wat moet je doen als iemand helemaal niet zo lief blijkt te zijn en je chanteert en je gevangen houdt? Gevangen zitten is het ergste wat je kan overkomen. Het is verschrikkelijk als je zo jong bent en je weet niet meer wat je moet doen om eruit te komen. Angst, schaamte, bang voor wat omgeving ervan vindt en schuldgevoelens maken je in en in alleen. De consequenties heeft de pleger er wel ingewreven (zelf aanleiding gegeven, wat zullen je ouders ervan vinden, op school, je vriendinnen). Die manipulaties zijn onder je huid gaan zitten.

Oordeel niet!
Dus ik roep alle ouders, begeleiders, docenten, familie en vrienden op om géén oordeel te hebben. En ook het slachtoffer zelf; alsjeblieft, neem het jezelf niet kwalijk. Er valt je niets te verwijten. Het is je overkomen. Je bent bewust gemanipuleerd door iemand aan de andere kant van het scherm. Een zieke geest wilde je bewust in zijn macht hebben. Het overkomt niet alleen maar kwetsbare meisjes. Het kan iedereen gebeuren. Laten we met z’n allen zorgen dat die plegers geen grip meer krijgen op pubermeisjes. Door er aandacht voor te hebben, door erover te praten, door te schetsen wat er gebeurt. En als het je dochter, een leerling of wie dan ook overkomt, zoek hulp. Ze is gehersenspoeld door die pleger. Dat moet er weer uitgespoeld worden.