Over Erika

Erika Hendriks

Wie met mij samenwerkt, zal snel merken dat ik geloof in wat ik doe en dat ik blijf zoeken naar mogelijkheden om het gewenste resultaat te behalen. Aansluiten, nieuwsgierig zijn, zelfreflectie en open en eerlijk communiceren zijn voor mij als professional en in het dagelijks leven heel belangrijk.

Als veer(be)krachtiger werk ik aan veerkracht ontwikkelen. Ontwikkelen van het vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en stress. In staat zijn om in moeilijke tijden toekomstgericht, positief en sterk te blijven, oftewel terug, mee of op te veren. Jezelf kennen, bewust worden van je kwaliteiten en valkuilen, je sterke en zwakke punten. Praten over dat wat niet veilig is. Grenzen aangeven. Weerbaar worden. Ik geloof dat een gevoel van veiligheid nodig is om je optimaal en blijvend te kunnen ontwikkelen.

En in werksituaties is de houding van elk individu bepalend voor de veerkracht en daarmee het succes van een team. Dat bereik je door positieve interacties, samenwerken, oplossingen zoeken voor uitdagingen die zich dagelijks op de werkvloer voordoen en elkaars grenzen respecteren. Met als resultaat een prettige en veilige werkomgeving.

====

====

Meer

Hoe kon je zo stom zijn??

In een nieuw onderzoek van IWF (Internet Watch Foundation) zijn verontrustende cijfers naar voren gekomen over grooming. Grooming is digitaal kinderlokken. Een volwassene legt contact met een kind en zet …